Volodymyr Kozyavkin

Козявкін Володимир

Президент Kozyavkin Medical Group

Володимир Козявкін

► Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор кафедри реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика, Герой України, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної премії України.

Володимир Козявкін є автором принципово нової технології лікування хворих на дитячий церебральний параліч - системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, відомої у світі як "Метод Козявкіна". Ця система реабілітації офіційно визнана в Україні і, завдяки своїй ефективності, здобула широкий міжнародний авторитет.

Шляхом стимуляції компенсаторних можливостей дитячого організму та активування пластичності мозку ця система створює в організмі дитини новий функціональний стан, який відкриває можливості для швидшого моторного та психічного розвитку дитини. Понад 70 тисяч пацієнтів з 68 країн світу пройшли курс лікування за цією системою зі стабільний позитивним результатом. В енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії під редакцією проф. Нітарда "Метод Козявкіна" включений в четвірку найефективніших консервативних способів реабілітації пацієнтів з дитячим церебральним паралічем.

Козявкін Володимир Ілліч - відомий науковець та дослідник, фахівець в галузі неврології та медичної реабілітації. Сформована під його керівництвом Трускавецька школа реабілітації відома не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу. Він автор понад 150 друкованих праць та 7 монографій. Наукові дослідження колективу, який він очолює, тісно пов’язані з лікувальним процесом і спрямовані на творчий розвиток та удосконалення розробленої системи реабілітації.

Під його керівництвом було реалізовано новітній підхід до тренування рухів людини та формування правильного рухового стереотипу із застосуванням костюму корекції рухів "Спіраль".

Для підвищення ефективності тренування рухових функцій розроблено спеціалізовані комп'ютерні реабілітаційні ігри, які суттєво підвищують мотивацію пацієнтів до активної участі в процесі реабілітації.

Для детального вивчення особливостей біомеханіки рухів пацієнтів з церебральними паралічами була розроблена телеметрична система аналізу рухів, яка дає можливість дистанційно виміряти рухи в багатьох суглобах кінцівок одночасно.

Під його керівництвом розроблена і впроваджена в практику електронна медична карта, в якій зберігається і доступна для оперативного аналізу всі інформація про стан пацієнта, а також програма моніторингу змін, яка відображає динаміку змін стану пацієнтів під час курсу лікування в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна.

Наукова робота клініки ведеться в тісній співпраці з Київською медичною академією післядипломної освіти ім. Шупика, Українським НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, Львівським медичним університетом, Мюнхенським дитячим центром, Каролінська Інститутом та ін. Одним з актуальних завдань є проведення, сумісно з авторитетними медичними установами світу, сліпого рандомізованого клінічного дослідження ефективності системи лікування за методом Козявкіна відповідно до стандартів доказової медицини.

Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації була представлена на багатьох національних та міжнародних конгресах і конференціях, зокрема, Європейської академії дитячої інвалідності, Міжнародної асоціації дитячих неврологів, Американського конгресу реабілітації, Європейської федерації неврологічних товариств та багатьох інших.

В березні 2009 року українська система реабілітації обговорювалася на Міжнародній конференції з питань соціальної адаптації інвалідів в Брюсселі в штаб квартирі Європарламенту. Ця конференція проводилася під патронатом віце-президента Європейського Парламенту п. Марека Сівеца, який особисто запросив професора В. І. Козявкіна представити українську технологію інтенсивної реабілітації.

Володимир Ілліч Козявкін в 1992 році захистив кандидатську дисертацію "Мануальна терапія в реабілітації хворих дитячим церебральним паралічем", а в 1996 році - докторську дисертацію на тему "Структурно-функціональні порушення церебральних та спінальних структур при дитячому церебральному паралічі та система реабілітації цих хворих".

В 1999 р. він був обраний на посаду професора кафедри медичної реабілітації та курортології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

Наукова та практична діяльність Володимира Ілліча Козявкіна відзначена багатьма нагородами. В 1994 році йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

В 1999 р. за цикл наукових праць "Органічні ураження нервової системи у дітей. Розробка і впровадження в практику нових методів діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації та соціальної адаптації." вручено диплом лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

В серпні 2001 року за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку медичної науки, розроблення принципово нових методів лікування і реабілітації хворих з органічними ураженнями нервової системи указом Президента України професору Володимиру Іллічу Козявкіну присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

Професора Володимира Козявкіна також нагороджено орденом Національного фонду "Україна-дітям" і медаллю Баварського державного міністерства праці і соціального порядку "За заслуги в справі допомоги дітям з обмеженими можливостями". В 2006 р. нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня, а в грудні 2009 р. - почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 28.12.2011 р. за спеціальністю нейрореабілітологія.