Rehabilitation of patients with disorders and injuries of the musculoskeletal system

Реабілітація пацієнтів з наслідками захворювань та травм опорно-рухового апарату

 

[Translate to Українська:] Rehabilitation for Patients with Diseases and Injuries of the Musculoskeletal System

Реабілітації підлягають пацієнти з наслідками різноманітних захворювань та травм опорно-рухового апарату, в т.ч., які перенесли оперативні втручання на кінцівках і потребують відновлення втрачених функцій.

Метою програми є максимальне наближення рухів травмованих кінцівок до фізіологічних через активування м’язів, усунення або зменшення контрактур та деформацій.

Використовується Метод Козявкіна, який передбачає послідовне і довготривале лікування, яке проходить в 2 етапи, що регулярно чергуються. Тривалість періодів є індивідуальною і залежить від важкості наслідків травми, особливостей соматичного і психо-неврологічного статусів.

Медична реабілітація за Методом Козявкіна базується на принципах активації внутрішніх резервів організму, покращенні кровообігу, трофіки, сприяє відновленню втрачених функцій і запобігає виникненню контрактур і деформацій, а також дегенеративно-атрофічних змін в м’язах.

Етап інтенсивної корекції проводиться в умовах реабілітаційної установи.

Включає: огляд лікаря (аналіз всіх додаткових обстежень, які необхідно надати: рентгенографію, МРТ, виписку від лікаря-травматолога про характер травми та лікування і ін.), основний лікувальний комплекс та додаткові лікувальні процедури.

Для кожного пацієнта складається індивідуальна програма реабілітації, яка враховує характер ураження, види порушення функцій кінцівок, соматичний та психо-неврологічний статуси.

Етап стабілізації та потенціювання ефекту проводиться пацієнтами, або медичними працівниками дільничної служби в домашніх умовах чи за місцем проживання, триває 3-6 місяців.