Корекція вертеброгенної патології

 

[Translate to Українська:] Rehabilitation of vertebrogenic pathologies

Реабілітації підлягають пацієнти з різноманітними вертебрологічними захворю-ваннями, вісцеропатіями, порушеннями постави, остеохондрозом та сколіозами, тощо.

Мета - профілактика інвалідності викликаної різноманітними вертебрологічними захворюваннями, подолання больових, синдромів, корекція постави, соціально -побутова адаптація пацієнтів, покращення якості життя.

Етап інтенсивної корекції проводиться в умовах реабілітаційної установи.

Включає:

1. Огляд лікаря (оцінка вертебрологічного, неврологічного, соматичного статусу до і після лікування), аналіз всіх додаткових обстежень, які необхідно надати: рентгенографію, МРТ, виписку від лікаря про характер захворювання та лікування та інш.

2. Основний комплекс лікувальних заходів за системою СІНР та індивідуально підібрані додаткові лікувальні процедури.

Для кожного пацієнта складається індивідуальна програма реабілітації, яка враховує характер ураження, види порушення функцій кінцівок, соматичний та психо-неврологічний статуси.

Крім того пацієнту даються рекомендації щодо гігієни статичних положень, подальшого рухового режиму, об'єму навантажень, формуються конкретні завдання - рекомендації на міжкурсовий період.

Етап стабілізації та потенціювання ефекту проводиться пацієнтами, або медичними працівниками дільничної служби в домашніх умовах чи за місцем проживання, триває 3-6 місяців.